کاتالوگ رنگ موی آلبورا

۳.۸/۵ - (۲۵ امتیاز)
برای مشاهده، روی آیتم مورد نظر کلیک کنید

 

 

فایل صوتی آموزش کاتالوگ خوانی

 

 


 

کاتالوگ رنگ موی طبیعی آلبورا

 

 • ۱.۰ N1 مشکی
 • ۳.۰ N2 قهوه ایی تیره
 • ۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط
 • ۵.۰ N4 قهوه ایی روشن
 • ۶.۰ N5 بلوند تیره
 • ۷.۰ N6 بلوند متوسط
 • ۸.۰ N7 بلوند روشن
 • ۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن
 • ۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه
 • ۱۱.۰ N10 بلوند خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی طبیعی اکسترا آلبورا

 • NF2 3.00 قهوه ایی تیره اکسترا
 • NF3 4.00 قهوه ایی متوسط اکسترا
 • NF4 5.00 قهوه ایی روشن اکسترا
 • NF5 6.00 بلوند تیره اکسترا
 • NF6 7.00 بلوند متوسط اکسترا
 • NF7 8.00 بلوندروشن اکسترا
 • NF8 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا
 • NF9 10.00 بلوند پلاتینه اکسترا
 • NF10 11.00 بلوند خیلی خیلی روشن اکسترا

 


 

کاتالوگ رنگ موی دودی آلبورا

 • ۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی
 • ۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره
 • ۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط
 • ۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن
 • ۶.۱ C5 بلوند دودی تیره
 • ۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط
 • ۸.۱ C7 بلوند دودی روشن
 • ۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن
 • ۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی
 • ۱۱.۱ C10 بلوند دودی خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی زیتونی آلبورا

 • ۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره
 • ۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط
 • ۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن
 • ۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره
 • ۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط
 • ۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن
 • ۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن
 • ۱۱.۲ M10 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی خاکستری آلبورا

 • A2 3.11 قهوه ایی خاکستری تیره
 • A3 4.11 قهوه ایی خاکستری متوسط
 • A4 5.11 قهوه ایی خاکستری روشن
 • ۶.۱۱ A5 بلوند خاکستری تیره
 • A6 7.11 بلوند خاکستری متوسط
 • A8 9.11 بلوند خاکستری خیلی روشن
 • A7 8.11 بلوند خاکستری روشن
 • A10 11.11 بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی برنز آلبورا

 • ۵.۷۵ برنزی
 • ۷.۷۵ برنز روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی طلایی آلبورا

 • ۴.۳ قهوه ایی طلایی متوسط
 • ۵.۳ قهوه ایی طلایی روشن
 • ۶.۳ بلوند طلایی تیره
 • ۷.۳ بلوند طلایی متوسط
 • ۸.۳ بلوند طلایی روشن
 • ۹.۳ بلوند طلایی خیلی روشن
 • ۱۰.۳ بلوند چای
 • ۱۱.۳ بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی نسکافه ای آلبورا

 • ۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی
 • ۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره
 • ۷.۴۷ بلوند نسکافه ایی
 • ۸.۴۷ بلوند نسکافه ایی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی بژ آلبورا

 • ۵.۳۳ قهوه ایی بژ
 • ۶.۳۳ بلوند بژ تیره
 • ۷.۳۳ بلوند بژ روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی ماهاگونی مسی آلبورا

 • ۵.۵ قهوه ایی ماهاگونی
 • ۶.۵ بلوند ماهاگونی
 • ۷.۵ بلوند ماهاگونی مسی

 


 

کاتالوگ رنگ موی دارچینی آلبورا

 • ۵.۵۷ قهوه ایی دارچینی
 • ۷.۵۷ بلوند دارچینی

 


 

کاتالوگ رنگ موی دودی طلایی آلبورا

 • ۵.۳۱ قهوه ایی دودی طلایی
 • ۶.۳۱ بلوند دودی طلایی تیره
 • ۷.۳۱ بلوند دودی طلایی متوسط
 • ۸.۳۱ بلوند دودی طلایی روشن
 • ۹.۳۱ بلوند دودی طلایی خیلی روشن
 • ۱۰.۳۱ بلوند دودی طلایی خیلی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی تنباکویی آلبورا

 • ۵.۴۵ قهوه ایی تنباکویی
 • ۶.۴۵ بلوند تنباکویی تیره
 • ۷.۴۵ بلوند تنباکویی متوسط
 • ۸.۴۵ بلوند تنباکویی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی عسلی آلبورا

 • ۵.۷۴ قهوه ایی عسلی
 • ۶.۷۴ بلوند عسلی تیره
 • ۷.۷۴ بلوند عسلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی کاراملی آلبورا

 • ۶.۳۴ کاراملی
 • ۸.۳۴ بلوند کاراملی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی شرابی آلبورا

 • ۳.۶۵ شرابی مخملی تیره
 • ۴.۶۵ شرابی مخملی متوسط
 • ۵.۶۵ شرابی مخملی روشن
 • ۴.۲۰ شرابی بنفش تیره
 • ۵.۲۰ شرابی بنفش متوسط
 • ۶.۲۰ شرابی بنفش روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی قرمز آلبورا

 • ۴.۶۶ قرمز مخملی
 • ۵.۶۶ قرمز
 • ۶.۶۶ قرمز یاقوتی
 • ۷.۸۸ قرمز آتشین

 


 

کاتالوگ رنگ موی بیسکویتی آلبورا

 • ۵.۷۷۷ بیسکویتی تیره
 • ۶.۷۷۷ بیسکویتی متوسط
 • ۷.۷۷۷ بیسکویتی روشن
 • ۸.۷۷۷ بیسکویتی خیلی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی مسی آلبورا

 • ۵.۴۴ قهوه ایی مسی
 • ۶.۴۴ بلوند مسی تیره
 • ۷.۴۴ بلوند مسی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی شاه بلوطی آلبورا

 • ۳.۴ شاه بلوطی تیره
 • ۴.۴ شاه بلوطی متوسط
 • ۵.۴ شاه بلوطی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی فندقی آلبورا

 • ۳.۴۳ فندقی تیره
 • ۴.۴۳ فندقی متوسط
 • ۵.۴۳ فندقی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی شنی آلبورا

 • ۶.۳۲ شنی
 • ۸.۳۲ بلوند شنی روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی شکلاتی آلبورا

 • ۴.۷ قهوه ایی شکلاتی متوسط
 • ۵.۷ قهوه ایی شکلاتی روشن
 • ۶.۷ بلوند شکلاتی تیره
 • ۷.۷ بلوند شکلاتی

 


 

کاتالوگ رنگ موی کنفی آلبورا

 • ۶.۳۷ کنفی
 • ۸.۳۷ بلوند کنفی روشن.

 


 

کاتالوگ رنگ موی کاپوچینو آلبورا

 • ۶.۷۷ کاپوچینو
 • ۸.۷۷ بلوند کاپوچینو روشن

 


 

کاتالوگ رنگ موی هایلایت آلبورا

 • ۱۲.۰ هایلایت طبیعی
 • ۱۲.۱ هایلایت دودی
 • ۱۲.۲ هایلایت زیتونی
 • ۱۲.۳ هایلایت طلایی
 • ۱۲.۴ هایلایت نقره ایی

 


 

کاتالوگ رنگ موی فشن آلبورا

 • F11 اطلسی
 • F12 سرخابی
 • F13 (f11 f12) اطلسی سرخابی
 • F14 بنفش
 • F15 (f11 f14) بنفش اطلسی
 • F16 آبی
 • F17 (f16 N1) مشکی آبی
 • F18 مسی
 • F19 صورتی

 


 

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها