کاتالوگ خوانی رنگ مو

آموزش کاتالوگ خوانی

کاتالوگ خوانی رنگ مو هر خانمی دوست دارد هر طور که دلش می خواهد نتیجه رنگ مو خود را بدست آورد. اما نتیجه رنگ همیشه موفقیت آمیز نیست و رنگ مو ممکن است رنگ نامطلوبی داشته باشد. چگونه از آن جلوگیری کنیم؟ اساس این است که سایه مناسب رنگ مو را انتخاب کنید. اما ، […]