نقد و بررسی فیس واش های کامان

فیس واش کامان که برای سه نوع پوست خشک، معمولی و چرب هستن رو توی این مطلب به چالش میکشیم.     در این نقد از بسته بندی و حجم محصول شروع میکنیم.   فیس واش های کامان به صورت پکپی تولید شدن و اولین موردی که توی این فیس واش دیدم، مربوط به پمپ […]