جوراب قوزکی زنانه چیست؟

جوراب قوزکی زنانه نوعی جوراب است که فقط قوزک پا را پوشش می‌دهد و از کفش بیرون نمی‌زند. این جوراب‌ها

جوراب کالج زنانه چیست؟

جوراب کالج زنانه یک نوع جوراب است که برای استفاده با کفش‌هایی که پوشش کامل پا را نمی‌دهند، مانند کفش‌های