کاتالوگ رنگ موی نچرال اینیستینکس

۵/۵ - (۳ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ مو نچرال اینیستینکس به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی نچرال اینیستینکس نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

سری رنگ مو طبیعی نچرال

۱.۰ مشکی

۳.۰ قهوه ای تیره

۴.۰ قهوه ای متوسط

۵.۰ قهوه ای روشن

۶.۰ بلوند تیره

۷.۰ بلوند متوسط

۸.۰ بلوند

۹.۰ بلوند روشن

۰.(۱.۲)۹ بلوند خیلی روشن

۱۰.۰ بلوند پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۰ مشکی
۴.۰ قهوه ای متوسط
۵.۰ قهوه ای روشن
۶.۰ بلند تیره
۷.۰ بلوند متوسط
۸.۰ بلوند
۹.۰ بلوند روشن
۰.(۱.۲)۹ بلوند خیلی روشن
۱۰.۰ بلوند پلاتینه

سری رنگ مو دودی نچرال

۶.۰۱ بلوند طبیعی دودی تیره

۷.۰۱ بلوند طبیعی دودی متوسط

۸.۰۱ بلوند طبیعی دودی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۰۱ بلوند طبیعی دودی تیره
۷.۰۱ بلوند طبیعی دودی متوسط
۸.۰۱ بلوند طبیعی دودی

سری رنگ مو طبیعی قوی نچرال

۵.۰۰ قهوه ای روشن قوی

۶.۰۰ بلوند تیره قوی

۷.۰۰ بلوند متوسط قوی

۸.۰۰ بلوند قوی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۰۰ قهوه ای روشن قوی
۶.۰۰ بلوند تیره قوی
۷.۰۰ بلوند متوسط قوی
۸.۰۰ بلوند قوی

سری رنگ مو خاکستری نچرال

۱.۱ مشکی پرکلاغی

۵.۱ قهوه ای خاکستری روشن

۶.۱ بلوند خاکستری تیره

۷.۱ بلوند خاکستری متوسط

۸.۱ بلوند خاکستری

۹.۱ بلوند خاکستری روشن

۱.(۱.۲)۹ بلوند خاکستری خیلی روشن

۱۰.۱ بلوند خاکستری پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۱ مشکی پر کلاغی
۵.۱ قهوه ای خاکستری روشن
۶.۱ بلوند خاکستری تیره
۷.۱ بلوند خاکستری متوسط
۸.۱ بلوند خاکستری
۹.۱ بلوند خاکستری روشن
۱.(۱.۲)۹ بلوند خاکستری خیلی روشن
۱۰.۱ بلوند خاکستری پلاتینه

سری رنگ مو زیتونی نچرال

۵.۸ قهوه ای زیتونی روشن

۶.۸ بلوند زیتونی تیره

۷.۸ بلوند زیتونی متوسط

۸.۸ بلوند زیتونی

۹.۸ بلوند زیتونی روشن

۱۰.۸ بلوند زیتونی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۸ قهوه ای زیتونی روشن
۶.۸ بلوند زیتونی تیره
۷.۸ بلوند زیتونی متوسط
۸.۸ بلوند زیتونی
۹.۸ بلوند زیتونی روشن
۱۰.۸ بلوند زیتونی پلاتینه

سری رنگ دودی نچرال

۶.۲ بلوند دودی تیره

۷.۲ بلوند دودی متوسط

۸.۲ بلوند دودی

۹.۲ بلوند دودی روشن

۱۰.۲ بلوند دودی پلاتینه

لیست رنگ های این سری:

۶.۲ بلوند دودی تیره
۷.۲ بلوند دودی متوسط
۸.۲ بلوند دودی
۹.۲ بلوند دودی روشن
۱۰.۲ بلوند دودی پلاتینه

سری رنگ طلایی نچرال

۵.۳ قهوه ای طلایی روشن

۶.۳ بلوند طبیعی تیره

۷.۳ بلوند طلایی متوسط

۸.۳ بلوند طلایی

۹.۳ بلوند طلایی روشن

۳.(۱.۲)۹ بلوند طلایی خیلی روشن

۱۰.۳ بلوند طلایی پلاتینه

لیست رنگ های این سری:

۵.۳ قهوه ای طلایی روشن
۶.۳ بلوند طبیعی تیره
۷.۳ بلوند طلایی متوسط
۸.۳ بلوند طلایی
۹.۳ بلوند طلایی روشن
۳.(۱.۲)۹ بلوند طلایی خیلی روشن
۱۰.۳ بلوند طلایی پلاتینه

سری رنگ نسکافه ای نچرال

۶.۷ بلوند نسکافه ای تیره

۷.۷ بلوند نسکافه ای متوسط

۸.۷ بلوند نسکافه ای

۹.۷ بلوند نسکافه ای روشن

لیست رنگ های این سری:

۶.۷ بلوند نسکافه ای تیره
۷.۷ بلوند نسکافه ای متوسط
۸.۷ بلوند نسکافه ای
۹.۷ بلوند نسکافه ای روشن

سری رنگ قوس و قزح نچرال

۷.۲۱ بلوند قوس و قزح متوسط

۸.۲۱ بلوند قوس و قزح

لیست رنگ های این سری:

۷.۲۱ بلوند قوس و قزح متوسط
۸.۲۱ بلوند قوس و قزح

سری رنگ شکلاتی نچرال

۵.۷۶ قهوه ای شکلاتی روشن

۶.۷۶ بلوند شکلاتی تیره

۷.۷۶ بلوند شکلاتی متوسط

۸.۷۶ بلوند شکلاتی

۹.۷۶ بلوند شکلاتی روشن

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶ قهوه ای شکلاتی روشن
۶.۷۶ بلوند شکلاتی تیره
۷.۷۶ بلوند شکلاتی متوسط
۸.۷۶ بلوند شکلاتی
۹.۷۶ بلوند شکلاتی روشن

سری رنگ کاکائویی نچرال

۵.۷۷۵ قهوه ای کاکائویی روشن

۶.۷۷۵ بلوند کاکائویی تیره

۷.۷۷۵ بلوند کاکائویی متوسط

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۷۵ قهوه ای کاکائویی روشن
۶.۷۷۵ بلوند کاکائویی تیره
۷.۷۷۵ بلوند کاکائویی متوسط

سری رنگ مسی نچرال

۶.۴ بلوند مسی تیره

۷.۴ بلوند مسی متوسط

۸.۴ بلوند مسی

لیست رنگ های این سری:

۶.۴ بلوند مسی تیره
۷.۴ بلوند مسی متوسط
۸.۴ بلوند مسی

سری رنگ قرمز نچرال

۵.۶ قرمز گیلاسی

۶.۶ قرمز یاقوتی

۷.۶ قرمز آتشین

۸.۶ قرمز جادویی

لیست رنگ های این سری:

۵.۶ قرمز گیلاسی
۶.۶ قرمز یاقوتی
۷.۶ قرمز آتشین
۸.۶ قرمز جادویی

سری رنگ بیسکوئیتی نچرال

۶.۳۲ بلوند بیسکوئیتی تیره

۸.۳۲ بلوند بیسکوئیتی روشن

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۲ بلوند بیسکوئیتی تیره
۸.۳۲ بلوند بیسکوئیتی روشن

سری رنگ شرابی نچرال

۴.۲۰ شرابی بادمجانی تیره

۵.۲۰ شرابی بادمجانی متوسط

۶.۲۰ شرابی بادمجانی

۷.۲۰ شرابی بادمجانی روشن

لیست رنگ های این سری:

۴.۲۰ شرابی بادمجانی تیره
۵.۲۰ شرابی بادمجانی متوسط
۶.۲۰ شرابی بادمجانی
۷.۲۰ شرابی بادمجانی روشن

سری رنگ فندقی نچرال

۵.۷۵ قهوه ای فندقی روشن

۷.۷۵ بلوند فندقی متوسط

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۵ قهوه ای فندقی روشن
۷.۷۵ بلوند فندقی متوسط

سری رنگ بژ نچرال

۶.۳۱ بلوند بژ تیره

۷.۳۱ بلوند بژ متوسط

۸.۳۱ بلوند بژ

۹.۳۱ بلوند بژ روشن

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۱ بلوند بژ تیره
۷.۳۱ بلوند بژ متوسط
۸.۳۱ بلوند بژ
۹.۳۱ بلوند بژ روشن

سری رنگ تنباکویی نچرال

۵.۷۳ قهوه ای تنباکویی تیره

۷.۷۳ بلوند تنباکویی متوسط

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۳ قهوه ای تنباکویی تیره
۷.۷۳ بلوند تنباکویی متوسط

سری رنگ مرواریدی نچرال

۶.۹ بلوند مرواریدی تیره

۸.۹ بلوند مرواریدی

لیست رنگ های این سری:

۶.۹ بلوند مرواریدی تیره
۸.۹ بلوند مرواریدی

سری رنگ برنز نچرال

۵.۴۵ قهوه ای برنز روشن

۷.۴۵ بلوند برنز متوسط

لیست رنگ های این سری:

۵.۴۵ قهوه ای برنز روشن
۷.۴۵ بلوند برنز متوسط

سری رنگ ماهاگونی نچرال

۵.۵ ماهاگونی تیره

۷.۵ ماهاگونی روشن

لیست رنگ های این سری:

۵.۵ ماهاگونی تیره
۷.۵ ماهاگونی روشن

سری رنگ دودی قوی نچرال

۶.۲۲ بلوند دودی تیره قوی

۷.۲۲ بلوند دودی متوسط قوی

۸.۲۲ بلوند دودی قوی

لیست رنگ های این سری:

۶.۲۲ بلوند دودی تیره قوی
۷.۲۲ بلوند دودی متوسط قوی
۸.۲۲ بلوند دودی قوی

سری رنگ عسلی نچرال

۶.۳۳ بلوند عسلی تیره

۷.۳۳ بلوند عسلی متوسط

۸.۳۳ بلوند عسلی

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۳ بلوند عسلی تیره
۷.۳۳ بلوند عسلی متوسط
۸.۳۳ بلوند عسلی

سری رنگ شنی نچرال

۷.۷۱ بلوند شنی متوسط

۹.۷۱ بلوند شنی روشن

لیست رنگ های این سری:

۷.۷۱ بلوند شنی متوسط
۹.۷۱ بلوند شنی روشن

سری رنگ ماسه ای نچرال

۷.۱۷ بلوند ماسه ای متوسط

۹.۱۷ بلوند ماسه ای روشن

لیست رنگ های این سری:

۷.۱۷ بلوند ماسه ای متوسط
۹.۱۷ بلوند ماسه ای روشن

سری رنگ کاراملی نچرال

۶.۳۵ بلوند کاراملی تیره

۸.۳۵ بلوند کاراملی

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۵ بلوند کاراملی تیره
۸.۳۵ بلوند کاراملی

سری رنگ شامپاینی نچرال

۶.۷۹ شامپاینی تیره

۸.۷۹ شامپاینی روشن

لیست رنگ های این سری:

۶.۷۹ شامپاینی تیره
۸.۷۹ شامپاینی روشن

سری رنگ گردویی نچرال

۶.۶۷ بلوند گردویی تیره

۸.۶۷ بلوند گردویی روشن

لیست رنگ های این سری:

۶.۶۷ بلوند گردویی تیره
۸.۶۷ بلوند گردویی روشن

سری رنگ هایلایت نچرال

۹۰۰ سوپر پلاتینه طبیعی

۹۰۱ سوپر پلاتینه خاکستری

۹۰۲ سوپر پلاتینه دودی

۹۰۳ سوپر پلاتینه طلایی

۹۰۸ سوپر پلاتینه زیتونی

۹۲۰ سوپر پلاتینه بنفش

۹۷۶ سوپر پلاتینه شکلاتی

۰۰۰ بی رنگ کننده

لیست رنگ های این سری:

۹۰۰ سوپر پلاتینه طبیعی
۹۰۱ سوپر پلاتینه خاکستری
۹۰۲ سوپر پلاتینه دودی
۹۰۳ سوپر پلاتینه طلایی
۹۰۸ سوپر پلاتینه زیتونی
۹۲۰ سوپر پلاتینه بنفش
۹۷۶ سوپر پلاتینه شکلاتی
۰۰۰ بی رنگ کننده

سری رنگ ترکیبی نچرال

F57 دارچینی

F71 شیر نسکافه

F776 کاپوچینو

F773 چوبی آبنوسی

F36 صورتی کهربایی

F97 موکا

F93 رز گلد

F29 پوست پیازی

F26 بنفش آمیتیس

F22 دودی نقره ای

F96 ارکیده وحشی

لیست رنگ های این سری:

F57 دارچینی
F71 شیر نسکافه
F776 کاپوچینو
F773 چوبی آبنوسی
F36 صورتی کهربایی
F97 موکا
F93 رز گلد
F29 پوست پیازی
F26 بنفش آمیتیس
F22 دودی نقره ای
F96 ارکیده وحشی

سری واریاسیون نچرال

۰.۱۱ نقره ای

۰.۹۹ بنفش

۰.۳۳ سبز

۰.۲۲ دودی

لیست رنگ های این سری:

۰.۱۱ نقره ای
۰.۹۹ بنفش
۰.۳۳ سبز
۰.۲۲ دودی

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها