کاتالوگ رنگ موی بیوداکس

۴.۶/۵ - (۱۰ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ مو بیوداکس به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی بیوداکس نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

 

 • حاوی روغن آرگان روغن آووکادو و کراتین
 • فرموله شده توسط شرکت گلداشمیت آلمان
 • رنگ موی اختصاصی بانوان و سالنهای آرایشی
 • بافت و فرمولاسیون ژل کرم
 • با غلظت بالا(E.(v.p))
 • پردازش کم آمونیاک
 • حفظ محیط زیست طبیعی مو و پوست

سری رنگ موی طبیعی بیوداکس

1.0 N1 مشکی

۱.۰ N1 مشکی

3.0 N2 قهوه ایی تیره

۳.۰ N2 قهوه ایی تیره

4.0 N3 قهوه ایی متوسط

۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط

5.0 N4 قهوه ایی روشن

۵.۰ N4 قهوه ایی روشن

6.0 N5 بلوند تیره

۶.۰ N5 بلوند تیره

7.0 N6 بلوند متوسط

۷.۰ N6 بلوند متوسط

8.0 N7 بلوند روشن

۸.۰ N7 بلوند روشن

9.0 N8 بلوند خیلی روشن

۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن

10.0 N9 بلوند پلاتینه

۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه

11.0 N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۰ N1 مشکی
۳.۰ N2 قهوه ایی تیره
۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط
۵.۰ N4 قهوه ایی روشن
۶.۰ N5 بلوند تیره
۷.۰ N6 بلوند متوسط
۸.۰ N7 بلوند روشن
۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن
۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه
۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

سری رنگ موی طبیعی قوی بیوداکس

4.00 قهوه ایی متوسط قوی

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی

5.00 قهوه ایی روشن قوی

۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی

6.00 بلوند تیره قوی

۶.۰۰ بلوند تیره قوی

7.00 بلوند متوسط قوی

۷.۰۰ بلوند متوسط قوی

8.00 بلوند روشن قوی

۸.۰۰ بلوند روشن قوی

9.00 بلوند خیلی روشن قوی

۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی
۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی
۶.۰۰ بلوند تیره قوی
۷.۰۰ بلوند متوسط قوی
۸.۰۰ بلوند روشن قوی
۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

سری رنگ موی دودی بیوداکس

1.1 C1 مشکی پر کلاغی

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی

3.1 C2 قهوه ایی دودی تیره

۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره

4.1 C3 قهوه ایی دودی متوسط

۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط

5.1 C4 قهوه ایی دودی روشن

۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن

6.1 C5 بلوند دودی تیره

۶.۱ C5 بلوند دودی تیره

7.1 C6 بلوند دودی متوسط

۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط

8.1 C7 بلوند دودی روشن

۸.۱ C7 بلوند دودی روشن

9.1 C8 بلوند دودی خیلی روشن

۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن

10.1 C9 بلوند نقره ایی

۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی

11.1 C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی
۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره
۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط
۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن
۶.۱ C5 بلوند دودی تیره
۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط
۸.۱ C7 بلوند دودی روشن
۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن
۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی
۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

سری رنگ موی زیتونی بیوداکس

3.2 M2 قهوه ایی زیتونی تیره

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره

4.2 M3 قهوه ایی زیتونی متوسط

۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط

5.2 M4 قهوه ایی زیتونی روشن

۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن

6.2 M5 بلوند زیتونی تیره

۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره

7.2 M6 بلوند زیتونی متوسط

۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط

8.2 M7 بلوند زیتونی روشن

۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن

9.2 M8 بلوند زیتونی خیلی روشن

۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن

11.2 M10 بلوند پلاتینه زیتونی

۱۱.۲ M10 بلوند پلاتینه زیتونی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره
۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط
۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن
۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره
۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط
۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن
۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن
۱۱.۲ M10 بلوند پلاتینه زیتونی

سری رنگ موی طلایی بیوداکس

4.3 G3 قهوه ایی طلایی متوسط

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی متوسط

5.3 G4 قهوه ایی طلایی روشن

۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن

6.3 G5 بلوند طلایی تیره

۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره

7.3 G6 بلوند طلایی متوسط

۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط

8.3 G7 بلوند طلایی روشن

۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن

9.3 G8 بلوند طلایی خیلی روشن

۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن

11.3 G10 بلوند طایی خیلی خیلی روشن

۱۱.۳ G10 بلوند طایی خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی متوسط
۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن
۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره
۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط
۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن
۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن
۱۱.۳ G10 بلوند طایی خیلی خیلی روشن

سری رنگ موی خاکستری بیوداکس

A5 بلوند خاکستری تیره

A5 بلوند خاکستری تیره

A6 بلوند خاکستری متوسط

A6 بلوند خاکستری متوسط

A7 بلوند خاکستری روشن

A7 بلوند خاکستری روشن

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن

A10 بلوند خاکستری پلاتینه

A10 بلوند خاکستری پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

A5 بلوند خاکستری تیره
A6 بلوند خاکستری متوسط
A7 بلوند خاکستری روشن
A8 بلوند خاکستری خیلی روشن
A10 بلوند خاکستری پلاتینه

سری رنگ موی بژ بیوداکس

7.8 بلوند بژ متوسط

۷.۸ بلوند بژ متوسط

8.8 بلوند بژ روشن

۸.۸ بلوند بژ روشن

9.8 بلوند بژ خیلی روشن

۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۷.۸ بلوند بژ متوسط
۸.۸ بلوند بژ روشن
۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

سری رنگ موی شکلاتی بیوداکس

3.77 W2 قهوه ایی شکلاتی تیره

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی تیره

4.77 W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط

۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط

5.77 W4 قهوه ایی شکلاتی روشن

۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن

6.77 W5 بلوند شکلاتی تیره

۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره

7.77 W6 بلوند شکلاتی متوسط

۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی تیره
۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط
۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن
۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره
۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

سری رنگ موی نسکافه ای بیوداکس

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن

6.47 بلوند نسکافه ایی تیره

۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره

7.47 NS6 کاراملی

۷.۴۷ NS6 کاراملی

TE9 وانیلی

TE9 وانیلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن
۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره
۷.۴۷ NS6 کاراملی
TE9 وانیلی

سری رنگ موی تنباکویی بیوداکس

5.76 T4 تنباکویی تیره

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره

8.76 T7 تنباکویی روشن وینا

۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن

T10 پیازی وینا

T10 پیازی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره
۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن
T10 پیازی

سری رنگ موی مسی بیوداکس

5.4 K4 قهوه ایی مسی روشن وینا

۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن

6.4 K5 بلوند مسی تیره وینا

۶.۴ K5 بلوند مسی تیره

7.4 K6 بلوند مسی متوسط وینا

۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن
۶.۴ K5 بلوند مسی تیره
۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

سری رنگ موی شرابی بیوداکس

5.66 V2 بادمجانی وینا

۵.۶۶ V2 بادمجانی

4.6 V5 شرابی متوسط وینا

۴.۶ V5 شرابی متوسط

5.6 V6 شرابی روشن وینا

۵.۶ V6 شرابی روشن

5.65 RV4 انگوری تیره وینا

۵.۶۵ RV4 انگوری تیره

6.65 RV6 انگوری متوسط وینا

۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۶۶ V2 بادمجانی
۴.۶ V5 شرابی متوسط
۵.۶ V6 شرابی روشن
۵.۶۵ RV4 انگوری تیره
۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

سری رنگ موی ترکیبی بیوداکس

5.762 دارچینی وینا

۵.۷۶۲ دارچینی

8.341 عسلی سرد وینا

۸.۳۴۱ عسلی سرد

7.13 S6 شنی صحرایی وینا

۷.۱۳ S6 شنی صحرایی

5.562 پیچک جنگل وینا

۵.۵۶۲ پیچک جنگل

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶۲ دارچینی
۸.۳۴۱ عسلی سرد
۷.۱۳ S6 شنی صحرایی
۵.۵۶۲ پیچک جنگل

سری رنگ موی فندقی بیوداکس

6.734 فندقی تیره وینا

۶.۷۳۴ فندقی تیره

8.734 فندقی روشن وینا

۸.۷۳۴ فندقی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۷۳۴ فندقی تیره
۸.۷۳۴ فندقی روشن

سری رنگ موی عسلی بیوداکس

6.34 H5 عسلی متوسط وینا

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط

8.34 H7 عسلی روشن وینا

۸.۳۴ H7 عسلی روشن

H10 عسلی وینا

H10 عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط
۸.۳۴ H7 عسلی روشن
H10 عسلی

سری رنگ موی چایی بیوداکس

5.735 TE4 چای دارچینی وینا

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی

7.732 TE6 چای سرد وینا

۷.۷۳۲ TE6 چای سرد

8.730 TE7 چای عسلی وینا

۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی
۷.۷۳۲ TE6 چای سرد
۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

سری رنگ موی ماهاگونی بیوداکس

5.55 آلبالویی تیره وینا

۵.۵۵ آلبالویی تیره

6.55 آلبالویی وینا

۶.۵۵ آلبالویی

7.55 آلبالویی روشن وینا

۷.۵۵ آلبالویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۵۵ آلبالویی تیره
۶.۵۵ آلبالویی
۷.۵۵ آلبالویی روشن

سری رنگ موی بلوطی قرمز بیوداکس

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره

5.62 بلوطی قرمز وینا

۵.۶۲ بلوطی قرمز

6.64 بلوند بلوطی تیره وینا

۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره
۵.۶۲ بلوطی قرمز
۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

سری رنگ موی هایلایت بیوداکس

12.0 سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی وینا

۱۲.۰ سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی

12.1 سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی وینا

۱۲.۱ سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی

12.3 سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت وینا

۱۲.۳ سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت

12.8 سوپر پلاتینی بژ_عروسکی وینا

۱۲.۸ سوپر پلاتینی بژ_عروسکی

12.9 سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی وینا

۱۲.۹ سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی

12.10 کرم استخوانی وینا

۱۲.۱۰ کرم استخوانی

12.21 زیتونی قطبی وینا

۱۲.۲۱ زیتونی قطبی

12.00 طلایی ناب وینا

۱۲.۰۰ طلایی ناب

9.81 بلوند اروپایی وینا

۹.۸۱ بلوند اروپایی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱۲.۰ سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی
۱۲.۱ سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی
۱۲.۳ سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت
۱۲.۸ سوپر پلاتینی بژ_عروسکی
۱۲.۹ سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی
۱۲.۱۰ کرم استخوانی
۱۲.۲۱ زیتونی قطبی
۱۲.۰۰ طلایی ناب
۹.۸۱ بلوند اروپایی

سری رنگ موی روشن کننده بیوداکس

90.00 یخی وینا

۹۰.۰۰ یخی

90.000 سوپر یخی وینا

۹۰.۰۰۰ سوپر یخی

90.01 نقره ایی وینا

۹۰.۰۱ نقره ایی

0.00 E20 روشن کننده طبیعی وینا

۰.۰۰ E20 روشن کننده طبیعی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

 • ۹۰.۰۰ یخی
 • ۹۰.۰۰۰ سوپر یخی
 • ۹۰.۰۱ نقره ایی
 • ۰.۰۰ E20 روشن کننده طبیعی

سری رنگ موی تخصصی بیوداکس

AF-1 ذغال چوبی وینا

AF-1 ذغال چوبی

AF-2 بلوند فلورال وینا

AF-2 بلوند فلورال

AF-3 قهوه ایی چالستون وینا

AF-3 قهوه ایی چالستون

AF-4 برنز اورچل وینا

AF-4 برنز اورچل

AF-5 چوبی (رد وود) وینا

AF-5 چوبی (رد وود)

AF-6 گدازه های لاوا (مسی) وینا

AF-6 گدازه های لاوا (مسی)

AF-7 بنفش فوجیا وینا

AF-7 بنفش فوجیا

AF-8 شفق قطبی وینا

AF-8 شفق قطبی

AF-9 نارنجی سالمون وینا

AF-9 نارنجی سالمون

AF-10 قرمز کارمین وینا

AF-10 قرمز کارمین

AF-11 شکلاتی رویال وینا

AF-11 شکلاتی رویال

AF-12 نقره ایی توپاز وینا

AF-12 نقره ایی توپاز

AF-13 طلایی مروسا وینا

AF-13 طلایی مروسا

AF-14 تمشکی (راستبری) وینا

AF-14 تمشکی (راستبری)

AF-15 کبریتی وینا

AF-15 کبریتی

AF-16 استخوانی (بونی) وینا

AF-16 استخوانی (بونی)

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

AF-1 ذغال چوبی
AF-2 بلوند فلورال
AF-3 قهوه ایی چالستون
AF-4 برنز اورچل
AF-5 چوبی (رد وود)
AF-6 گدازه های لاوا (مسی)
AF-7 بنفش فوجیا
AF-8 شفق قطبی
AF-9 نارنجی سالمون
AF-10 قرمز کارمین
AF-11 شکلاتی رویال
AF-12 نقره ایی توپاز
AF-13 طلایی مروسا
AF-14 تمشکی (راستبری)
AF-15 کبریتی
AF-16 استخوانی (بونی)

سری رنگ موی تخصصی بیوداکس

AP-1 پیتون آبی (برمس) وینا

AP-1 پیتون آبی (برمس)

AP-2 پیتون صورتی (آرمانت) وینا

AP-2 پیتون صورتی (آرمانت)

AP-3 پیتون قرمز (دهلیزی) وینا

AP-3 پیتون قرمز (دهلیزی)

AP-4 پیتون سبز (کالپوری) وینا

AP-4 پیتون سبز (کالپوری)

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

AP-1 پیتون آبی (برمس)
AP-2 پیتون صورتی (آرمانت)
AP-3 پیتون قرمز (دهلیزی)
AP-4 پیتون سبز (کالپوری)

سری واریاسیون بیوداکس

E11 0.11 دودی

۰.۶۶ E12 بنفش

۰.۱۰ E13 نقره ایی _ضد زردی

۰.۱۱۱ E14 آبی

۰.۳۳ E15 طلایی

۰.۵۵ E16 قرمز

۰.۲۲ E17 سبز_ضد قرمزی

E20 0.00 روشن کننده

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

E11 0.11 دودی
۰.۶۶ E12 بنفش
۰.۱۰ E13 نقره ایی _ضد زردی
۰.۱۱۱ E14 آبی
۰.۳۳ E15 طلایی
۰.۵۵ E16 قرمز
۰.۲۲ E17 سبز_ضد قرمزی

E20 0.00 روشن کننده