کاتالوگ رنگ موی آوایی

۵/۵ - (۴ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ مو آوایی به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی ئاوایی نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

سری رنگ مو طبیعی آوایی

۱.۰ مشکی

۲.۰ قهوه ای خیلی تیره

۳.۰ قهوه ای تیره

۴.۰ قهوه ای متوسط

۵.۰ قهوه ای روشن

۶.۰ بلوند تیره

۷.۰ بلوند متوسط

۸.۰ بلوند روشن

۹.۰ بلوند خیلی روشن

۱۰.۰ بلوند فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۰ مشکی
۲.۰ قهوه ای خیلی تیره
۳.۰ قهوه ای تیره
۴.۰ قهوه ای متوسط
۵.۰ قهوه ای روشن
۶.۰ بلوند تیره
۷.۰ بلوند متوسط
۸.۰ بلوند روشن
۹.۰ بلوند خیلی روشن
۱۰.۰ بلوند فوق العاده روشن

سری رنگ مو طبیعی قوی آوایی

۴.۰۰ قهوه ای متوسط قوی

۵.۰۰ قهوه ای روشن قوی

۶.۰۰ بلوند تیره قوی

۷.۰۰ بلوند متوسط قوی

۸.۰۰ بلوند روشن قوی

۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۰۰ قهوه ای متوسط قوی
۵.۰۰ قهوه ای روشن قوی
۶.۰۰ بلوند تیره قوی
۷.۰۰ بلوند متوسط قوی
۸.۰۰ بلوند روشن قوی
۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

سری رنگ مو دودی آوایی

۱.۱ مشکی پرکلاغی

۳.۱ قهوه ای دودی تیره

۴.۱ قهوه ای دودی متوسط

۵.۱ قهوه ای دودی روشن

۶.۱ بلوند دودی تیره

۷.۱ بلوند دودی متوسط

۸.۱ بلوند دودی روشن

۹.۱ بلوند دودی خیلی روشن

۱۰.۱ بلوند دودی فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۱ مشکی پرکلاغی
۳.۱ قهوه ای دودی تیره
۴.۱ قهوه ای دودی متوسط
۵.۱ قهوه ای دودی روشن
۶.۱ بلوند دودی تیره
۷.۱ بلوند دودی متوسط
۸.۱ بلوند دودی روشن
۹.۱ بلوند دودی خیلی روشن
۱۰.۱ بلوند دودی فوق العاده روشن

سری رنگ مو دودی بنفش آوایی

۴.۱۷ دودی بنفش متوسط

۵.۱۷ دودی بنفش روشن

۶.۱۷ بلوند دودی بنفش تیره

۷.۱۷ بلوند دودی بنفش متوسط

۸.۱۷ بلوند دودی بنفش روشن

۹.۱۷ بلوند دودی بنفش خیلی روشن

۱۰.۱۷ بلوند دودی بنفش فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۱۷ دودی بنفش متوسط
۵.۱۷ دودی بنفش روشن
۶.۱۷ بلوند دودی بنفش تیره
۷.۱۷ بلوند دودی بنفش متوسط
۸.۱۷ بلوند دودی بنفش روشن
۹.۱۷ بلوند دودی بنفش خیلی روشن
۱۰.۱۷ بلوند دودی بنفش فوق العاده روشن

سری رنگ مو مرواریدی آوایی

۷.۷۱ بلوند مرواریدی متوسط

۹.۷۱ بلوند مرواریدی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۷.۷۱ بلوند مرواریدی متوسط
۹.۷۱ بلوند مرواریدی خیلی روشن

سری رنگ مو زیتونی آوایی

۵.۲ قهوه ای زیتونی روشن

۶.۲ بلوند زیتونی تیره

۷.۲ بلوند زیتونی متوسط

۸.۲ بلوند زیتونی روشن

۹.۲ بلوند زیتونی خیلی روشن

۱۰.۲ بلوند زیتونی فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۲ قهوه ای زیتونی روشن
۶.۲ بلوند زیتونی تیره
۷.۲ بلوند زیتونی متوسط
۸.۲ بلوند زیتونی روشن
۹.۲ بلوند زیتونی خیلی روشن
۱۰.۲ بلوند زیتونی فوق العاده روشن

سری رنگ مو طلایی آوایی

۵.۳ قهوه ای طلایی روشن

۶.۳ بلوند طلایی تیره

۷.۳ بلوند طلایی متوسط

۸.۳ بلوند طلایی روشن

۹.۳ بلوند طلایی خیلی روشن

۱۰.۳ بلوند طلایی فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۳ قهوه ای طلایی روشن
۶.۳ بلوند طلایی تیره
۷.۳ بلوند طلایی متوسط
۸.۳ بلوند طلایی روشن
۹.۳ بلوند طلایی خیلی روشن
۱۰.۳ بلوند طلایی فوق العاده روشن

سری رنگ مو بژ آوایی

7.32 بلوند بژ متوسط آوایی

۶.۳۲ بلوند بژ تیره

7.32 بلوند بژ متوسط آوایی

۷.۳۲ بلوند بژ متوسط

8.32 بلوند بژ روشن آوایی

۸.۳۲ بلوند بژ روشن

9.32 بلوند بژ خیلی روشن آوایی

۹.۳۲ بلوند بژ خیلی روشن

10.32 بلوند بژ فوق العاده روشن آوایی

۱۰.۳۲ بلوند بژ فوق العاده روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۲ بلوند بژ تیره
۷.۳۲ بلوند بژ متوسط
۸.۳۲ بلوند بژ روشن
۹.۳۲ بلوند بژ خیلی روشن
۱۰.۳۲ بلوند بژ فوق العاده روشن

سری رنگ مو دارچینی آوایی

۵.۳۶۴ قهوه ای دارچینی روشن

۶.۳۶۴ بلوند دارچینی تیره

۷.۳۶۴ بلوند دارچینی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:


۵.۳۶۴ قهوه ای دارچینی روشن
۶.۳۶۴ بلوند دارچینی تیره
۷.۳۶۴ بلوند دارچینی متوسط

سری رنگ مو شکلاتی آوایی

۶.۶۳ شکلاتی تیره

۸.۶۳ شکلاتی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۶۳ شکلاتی تیره
۸.۶۳ شکلاتی روشن

سری رنگ مو نسکافه ای آوایی

۶.۳۸ نسکافه ای تیره

۷.۳۸ نسکافه ای متوسط

۸.۳۸ شیر نسکافه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۸ نسکافه ای تیره
۷.۳۸ نسکافه ای متوسط
۸.۳۸ شیر نسکافه

سری رنگ مو موکا آوایی

۵.۶۵ شکلاتی کرم تیره

۷.۶۵ بلوند شکلاتی کرم متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۶۵ شکلاتی کرم تیره
۷.۶۵ بلوند شکلاتی کرم متوسط

سری رنگ مو عسلی آوایی

۶.۳۴ عسلی تیره

۷.۳۴ عسلی متوسط

۸.۳۴ عسلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۴ عسلی تیره
۷.۳۴ عسلی متوسط
۸.۳۴ عسلی روشن

سری رنگ مو قهوه آوایی

۶.۶۵۱ قهوه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۶۵۱ قهوه

سری رنگ مو کاراملی آوایی

۶.۰۶۳ کارامل تیره

۷.۰۶۳ کارامل متوسط

۸.۰۶۳ کارامل روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۰۶۳ کارامل تیره
۷.۰۶۳ کارامل متوسط
۸.۰۶۳ کارامل روشن

سری رنگ مو کاپوچینو آوایی

۶.۳۶ کاپوچینو تیره

۷.۳۶ کاپوچینو متوسط

۸.۳۶ کاپوچینو روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۶ کاپوچینو تیره
۷.۳۶ کاپوچینو متوسط
۸.۳۶ کاپوچینو روشن

سری رنگ مو مسی آوایی

۵.۴ قهوه ای مسی روشن

۶.۴ بلوند مسی تیره

۷.۴ بلوند مسی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴ قهوه ای مسی روشن
۶.۴ بلوند مسی تیره
۷.۴ بلوند مسی متوسط

سری رنگ مو مسی ترکیبی آوایی

۶.۴۶ بلوند مسی قرمز تیره

۷.۴۳ بلوند مسی طلایی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۴۶ بلوند مسی قرمز تیره
۷.۴۳ بلوند مسی طلایی متوسط

سری رنگ مو برنز آوایی

۴.۶۰ برنز متوسط

۵.۶۰ برنز روشن

۶.۶۰ بلوند برنز تیره

۷.۶۰ بلوند برنز متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۶۰ برنز متوسط
۵.۶۰ برنز روشن
۶.۶۰ بلوند برنز تیره
۷.۶۰ بلوند برنز متوسط

سری رنگ مو فندقی آوایی

۵.۵۳ قهوه ای فندقی روشن

۶.۵۳ بلوند فندقی تیره

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۵۳ قهوه ای فندقی روشن
۶.۵۳ بلوند فندقی تیره

سری رنگ مو تنباکویی آوایی

۵.۵۸ قهوه ای تنباکویی روشن

۶.۵۸ بلوند تنباکویی تیره

۷.۵۸ بلوند تنباکویی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۵۸ قهوه ای تنباکویی روشن
۶.۵۸ بلوند تنباکویی تیره
۷.۵۸ بلوند تنباکویی متوسط

سری رنگ مو قرمز آتشین آوایی

۶.۸۸ بلوند قرمز آتشین تیره

۷.۸۸ بلوند قرمز آتشین متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۸۸ بلوند قرمز آتشین تیره
۷.۸۸ بلوند قرمز آتشین متوسط

سری رنگ مو آلبالویی آوایی

۵.۶۶ آلبالویی تیره

۶.۶۶ آلبالویی متوسط

۷.۶۶ آلبالویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۶۶ آلبالویی تیره
۶.۶۶ آلبالویی متوسط
۷.۶۶ آلبالویی روشن

سری رنگ مو بادمجانی آوایی

۴.۷۶ بادمجانی تیره

۵.۶۷ قهوه ای بادمجانی روشن

۶.۶۷ بلوند بادمجانی تیره

۷.۶۷ بلوند بادمجانی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۷۶ بادمجانی تیره
۵.۶۷ قهوه ای بادمجانی روشن
۶.۶۷ بلوند بادمجانی تیره
۷.۶۷ بلوند بادمجانی متوسط

سری رنگ مو پلاتینه خاص آوایی

۱۲.۳ طلایی پلاتینه

۱۲.۷۱ مرواریدی پلاتینه

۱۲.۳۲ بژ پلاتینه

۱۲.۲۱ زیتونی دودی پلاتینه

۱۲.۴۷ مسی بنفش پلاتینه

۱۲.۶۷ شامپاینی

۱۲.۴۸ بلوند مسی بنفش خاص

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱۲.۳ طلایی پلاتینه
۱۲.۷۱ مرواریدی پلاتینه
۱۲.۳۲ بژ پلاتینه
۱۲.۲۱ زیتونی دودی پلاتینه
۱۲.۴۷ مسی بنفش پلاتینه
۱۲.۶۷ شامپاینی
۱۲.۴۸ بلوند مسی بنفش خاص

سری واریاسیون آوایی

۰.۱۰ آبی

۰.۱۱ دودی

۰.۸۸ نقره ای

۰.۲۲ سبز

۰.۷۷ بنفش

۰.۳۳ قرمز

۰۰۰ روشن کننده

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۰.۱۰ آبی
۰.۱۱ دودی
۰.۸۸ نقره ای
۰.۲۲ سبز
۰.۷۷ بنفش
۰.۳۳ قرمز
۰۰۰ روشن کننده

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها