کاتالوگ رنگ موی آرکیا

۴.۴/۵ - (۲۰ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ مو آرکیا Arkia به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی آرکیا Arkia نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

سری رنگ مو طبیعی آرکیا

1.0 N1 مشکی آرکیا

۱.۰ N1 مشکی

3.0 N2 قهوه ایی تیره آرکیا

۳.۰ N2 قهوه ایی تیره

4.0 N3 قهوه ایی متوسط آرکیا

۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط

5.0 N4 قهوه ایی روشن آرکیا

۵.۰ N4 قهوه ایی روشن

6.0 N5 بلوند تیره آرکیا

۶.۰ N5 بلوند تیره

7.0 N6 بلوند متوسط آرکیا

۷.۰ N6 بلوند متوسط

8.0 N7 بلوند روشن آرکیا

۸.۰ N7 بلوند روشن

9.0 N8 بلوند خیلی روشن آرکیا

۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن

10.0 N9 بلوند پلاتینه آرکیا

۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه

11.0 N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن آرکیا

۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۰ N1 مشکی
۳.۰ N2 قهوه ایی تیره
۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط
۵.۰ N4 قهوه ایی روشن
۶.۰ N5 بلوند تیره
۷.۰ N6 بلوند متوسط
۸.۰ N7 بلوند روشن
۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن
۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه
۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

سری رنگ مو طبیعی قوی آرکیا

4.00 قهوه ایی متوسط قوی آرکیا

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی

5.00 قهوه ایی روشن قوی آرکیا

۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی

6.00 بلوند تیره قوی آرکیا

۶.۰۰ بلوند تیره قوی

7.00 بلوند متوسط قوی آرکیا

۷.۰۰ بلوند متوسط قوی

8.00 بلوند روشن قوی آرکیا

۸.۰۰ بلوند روشن قوی

9.00 بلوند خیلی روشن قوی آرکیا

۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی
۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی
۶.۰۰ بلوند تیره قوی
۷.۰۰ بلوند متوسط قوی
۸.۰۰ بلوند روشن قوی
۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

سری رنگ مو دودی آرکیا

1.1 C1 مشکی پر کلاغی آرکیا

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی

3.1 C2 قهوه ایی دودی تیره آرکیا

۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره

4.1 C3 قهوه ایی دودی متوسط آرکیا

۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط

5.1 C4 قهوه ایی دودی روشن آرکیا

۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن

6.1 C5 بلوند دودی تیره آرکیا

۶.۱ C5 بلوند دودی تیره

7.1 C6 بلوند دودی متوسط آرکیا

۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط

8.1 C7 بلوند دودی روشن آرکیا

۸.۱ C7 بلوند دودی روشن

9.1 C8 بلوند دودی خیلی روشن آرکیا

۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن

10.1 C9 بلوند نقره ایی آرکیا

۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی

11.1 C10 بلوند نقره ایی پلاتینه آرکیا

۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی
۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره
۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط
۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن
۶.۱ C5 بلوند دودی تیره
۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط
۸.۱ C7 بلوند دودی روشن
۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن
۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی
۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

سری رنگ مو زیتونی آرکیا

3.2 M2 قهوه ایی زیتونی تیره آرکیا

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره

4.2 M3 قهوه ایی زیتونی متوسط آرکیا

۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط

5.2 M4 قهوه ایی زیتونی روشن آرکیا

۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن

6.2 M5 بلوند زیتونی تیره آرکیا

۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره

7.2 M6 بلوند زیتونی متوسط آرکیا

۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط

8.2 M7 بلوند زیتونی روشن آرکیا

۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن

9.2 M8 بلوند زیتونی خیلی روشن آرکیا

۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن

11.2 M10 بلوند زیتونی پلاتینه آرکیا

۱۱.۲ M10 بلوند زیتونی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره
۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط
۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن
۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره
۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط
۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن
۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن
۱۱.۲ M10 بلوند زیتونی پلاتینه

سری رنگ مو طلایی آرکیا

4.3 G3 قهوه ایی طلایی آرکیا

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی

5.3 G4 قهوه ایی طلایی روشن آرکیا

۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن

6.3 G5 بلوند طلایی تیره آرکیا

۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره

7.3 G6 بلوند طلایی متوسط آرکیا

۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط

8.3 G7 بلوند طلایی روشن آرکیا

۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن

9.3 G8 بلوند طلایی خیلی روشن آرکیا

۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن

11.3 G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن آرکیا

۱۱.۳ G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی
۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن
۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره
۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط
۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن
۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن
۱۱.۳ G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

سری رنگ مو خاکستری آرکیا

A5 بلوند خاکستری تیره آرکیا

A5 بلوند خاکستری تیره

A6 بلوند خاکستری متوسط آرکیا

A6 بلوند خاکستری متوسط

A7 بلوند خاکستری روشن آرکیا

A7 بلوند خاکستری روشن

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن آرکیا

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن

A10 بلوند خاکستری پلاتینه آرکیا

A10 بلوند خاکستری پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

A5 بلوند خاکستری تیره
A6 بلوند خاکستری متوسط
A7 بلوند خاکستری روشن
A8 بلوند خاکستری خیلی روشن
A10 بلوند خاکستری پلاتینه

سری رنگ مو شکلاتی آرکیا

3.77 W2 قهوه ایی شکلاتی آرکیا

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی

4.77 W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط آرکیا

۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط

5.77 W4 قهوه ایی شکلاتی روشن آرکیا

۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن

6.77 W5 بلوند شکلاتی تیره آرکیا

۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره

7.77 W6 بلوند شکلاتی متوسط آرکیا

۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی
۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط
۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن
۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره
۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

سری رنگ مو نسکافه ای آرکیا

5.47 قهوه ایی نسکافه ایی روشن آرکیا

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن

6.47 بلوند نسکافه ایی تیره آرکیا

۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره

7.47 NS6 کاراملی آرکیا

۷.۴۷ NS6 کاراملی

TE9 وانیلی آرکیا

TE9 وانیلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن
۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره
۷.۴۷ NS6 کاراملی
TE9 وانیلی

سری رنگ مو بژ آرکیا

7.8 بلوند بژ متوسط آرکیا

۷.۸ بلوند بژ متوسط

8.8 بلوند بژ روشن آرکیا

۸.۸ بلوند بژ روشن

9.8 بلوند بژ خیلی روشن آرکیا

۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۷.۸ بلوند بژ متوسط
۸.۸ بلوند بژ روشن
۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

سری رنگ مو تنباکویی آرکیا

5.76 T4 تنباکویی تیره آرکیا

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره

8.76 T7 تنباکویی روشن آرکیا

۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن

T10 پیازی آرکیا

T10 پیازی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره
۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن
T10 پیازی

سری رنگ مو مسی آرکیا

5.4 K4 قهوه ایی مسی روشن آرکیا

۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن

6.4 K5 بلوند مسی تیره آرکیا

۶.۴ K5 بلوند مسی تیره

7.4 K6 بلوند مسی متوسط آرکیا

۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:


۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن
۶.۴ K5 بلوند مسی تیره
۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

سری رنگ مو شرابی آرکیا

5.66 V2 بادمجانی آرکیا

۵.۶۶ V2 بادمجانی

4.6 V5 شرابی متوسط آرکیا

۴.۶ V5 شرابی متوسط

5.6 V6 شرابی روشن آرکیا

۵.۶ V6 شرابی روشن

5.65 RV4 انگوری تیره آرکیا

۵.۶۵ RV4 انگوری تیره

6.65 RV6 انگوری متوسط آرکیا

۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۶۶ V2 بادمجانی
۴.۶ V5 شرابی متوسط
۵.۶ V6 شرابی روشن
۵.۶۵ RV4 انگوری تیره
۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

سری رنگ مو عسلی آرکیا

6.34 H5 عسلی متوسط آرکیا

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط

8.34 H7 عسلی روشن آرکیا

۸.۳۴ H7 عسلی روشن

H10 عسلی آرکیا

H10 عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط
۸.۳۴ H7 عسلی روشن
H10 عسلی

سری رنگ مو بلوطی قرمز آرکیا

4.62 بلوطی قرمز تیره آرکیا

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره

5.62 بلوطی قرمز آرکیا

۵.۶۲ بلوطی قرمز

6.64 بلوند بلوطی تیره آرکیا

۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره
۵.۶۲ بلوطی قرمز
۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

سری رنگ مو آلبالویی آرکیا

5.55 آلبالویی تیره آرکیا

۵.۵۵ آلبالویی تیره

6.55 آلبالویی آرکیا

۶.۵۵ آلبالویی

7.55 آلبالویی روشن آرکیا

۷.۵۵ آلبالویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:


۵.۵۵ آلبالویی تیره
۶.۵۵ آلبالویی
۷.۵۵ آلبالویی روشن

سری رنگ مو چای آرکیا

5.735 TE4 چای دارچینی آرکیا

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی

7.732 TE6 چای سرد آرکیا

۷.۷۳۲ TE6 چای سرد

8.730 TE7 چای عسلی آرکیا

۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی
۷.۷۳۲ TE6 چای سرد
۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

سری رنگ مو فندقی آرکیا

6.734 فندقی تیره آرکیا

۶.۷۳۴ فندقی تیره

8.734 فندقی روشن آرکیا

۸.۷۳۴ فندقی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۷۳۴ فندقی تیره
۸.۷۳۴ فندقی روشن

سری رنگ مو ترکیبی آرکیا

5.762 دارچینی آرکیا

۵.۷۶۲ دارچینی

8.341 عسلی سرد آرکیا

۸.۳۴۱ عسلی سرد

7.13 S6 شنی صحرایی آرکیا

۷.۱۳ S6 شنی صحرایی

5.562 پیچک جنگل _ گوجه ای آرکیا

۵.۵۶۲ پیچک جنگل _ گوجه ای

9.81 بلوند اروپایی آرکیا

۹.۸۱ بلوند اروپایی

12.00 طلایی ناب آرکیا

۱۲.۰۰ طلایی ناب

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶۲ دارچینی
۸.۳۴۱ عسلی سرد
۷.۱۳ S6 شنی صحرایی
۵.۵۶۲ پیچک جنگل _ گوجه ای
۹.۸۱ بلوند اروپایی
۱۲.۰۰ طلایی ناب

سری رنگ مو هایلایت آرکیا

12.0 سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی آرکیا

۱۲.۰ سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی

12.1 سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی آرکیا

۱۲.۱ سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی

12.3 سوپر پلاتین طلایی_سان لایت آرکیا

۱۲.۳ سوپر پلاتین طلایی_سان لایت

12.8 سوپر پلاتین بژ_عروسکی آرکیا

۱۲.۸ سوپر پلاتین بژ_عروسکی

12.9 سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی آرکیا

۱۲.۹ سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی

12.10 کرم استخوانی آرکیا

۱۲.۱۰ کرم استخوانی

12.21 زیتونی قطبی آرکیا

۱۲.۲۱ زیتونی قطبی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱۲.۰ سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی
۱۲.۱ سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی
۱۲.۳ سوپر پلاتین طلایی_سان لایت
۱۲.۸ سوپر پلاتین بژ_عروسکی
۱۲.۹ سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی
۱۲.۱۰ کرم استخوانی
۱۲.۲۱ زیتونی قطبی

سری رنگ مو جدید آرکیا

PB.1 هالوژنی

PB.2 یخی نروژی

PB.3 طلایی هاوایی

PB.4 کنفی ابریشمی

PB.5 هاوانا

PB.6 کاپوچینو

PB.7 گندمی

PB.8 سولاری

PB.9 غروب آفتاب

PB.10 بنفش ارغوانی

PB.11 یاقوتی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

PB.1 هالوژنی
PB.2 یخی نروژی
PB.3 طلایی هاوایی
PB.4 کنفی ابریشمی
PB.5 هاوانا
PB.6 کاپوچینو
PB.7 گندمی
PB.8 سولاری
PB.9 غروب آفتاب
PB.10 بنفش ارغوانی
PB.11 یاقوتی

سری رنگ مو روشن کننده آرکیا

90.01 نقره ایی آرکیا

۹۰.۰۱ نقره ایی

0.00 E20 روشن کننده آرکیا

۰.۰۰ E20 روشن کننده

90.000 13.0 سوپر یخی آرکیا

۹۰.۰۰۰ ۱۳.۰ سوپر یخی

90.00 یخی آرکیا

۹۰.۰۰ یخی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۹۰.۰۱ نقره ایی
۰.۰۰ E20 روشن کننده
۹۰.۰۰۰ ۱۳.۰ سوپر یخی
۹۰.۰۰ یخی

سری واریاسیون آرکیا

E11 0.11 دودی

۰.۶۶ E12 بنفش

۰.۱۰ E13 نقره ایی – ضد زردی

۰.۱۱۱ E14 آبی

۰.۳۳ E15 طلایی

۰.۵۵ E16 قرمز

۰.۲۲ E17 سبز – ضد قرمزی

۰.۰۰ E20 روشن کننده

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

E11 0.11 دودی
۰.۶۶ E12 بنفش
۰.۱۰ E13 نقره ایی – ضد زردی
۰.۱۱۱ E14 آبی
۰.۳۳ E15 طلایی
۰.۵۵ E16 قرمز
۰.۲۲ E17 سبز – ضد قرمزی
۰.۰۰ E20 روشن کننده