کاتالوگ رنگ موی پادینا

۴.۷/۵ - (۲۲ امتیاز)

در این صفحه کاتالوگ رنگ موی پادینا  به همراه توضیحاتی در رابطه با هر سری رنگی داده شده است، امکان خرید اینترنتی رنگ موی پادینا نیز از وبسایت زیباما فراهم بوده و به سراسر کشور ارسال انجام می شود.

در ادامه سری رنگ مو مدنظر خود را انتخاب کرده و یا توضیحات نوشته شده را مطالعه کنید.

توضیح کلی در مورد رنگ مو

سری رنگ موی طبیعی پادینا

1.0 N1 مشکی پادینا

۱.۰ N1 مشکی

3.0 N2 قهوه ایی تیره پادینا

۳.۰ N2 قهوه ایی تیره

4.0 N3 قهوه ایی متوسط پادینا

۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط

5.0 N4 قهوه ایی روشن پادینا

۵.۰ N4 قهوه ایی روشن

6.0 N5 بلوند تیره پادینا

۶.۰ N5 بلوند تیره

7.0 N6 بلوند متوسط پادینا

۷.۰ N6 بلوند متوسط

8.0 N7 بلوند روشن پادینا

۸.۰ N7 بلوند روشن

9.0 N8 بلوند خیلی روشن پادینا

۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن

10.0 N9 بلوند پلاتینه پادینا

۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه

11.0 N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا

۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۰ N1 مشکی
۳.۰ N2 قهوه ایی تیره
۴.۰ N3 قهوه ایی متوسط
۵.۰ N4 قهوه ایی روشن
۶.۰ N5 بلوند تیره
۷.۰ N6 بلوند متوسط
۸.۰ N7 بلوند روشن
۹.۰ N8 بلوند خیلی روشن
۱۰.۰ N9 بلوند پلاتینه
۱۱.۰ N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن

سری رنگ موی طبیعی قوی پادینا

4.00 قهوه ایی متوسط قوی پادینا

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی

5.00 قهوه ایی روشن قوی پادینا

۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی

6.00 بلوند تیره قوی پادینا

۶.۰۰ بلوند تیره قوی

7.00 بلوند متوسط قوی پادینا

۷.۰۰ بلوند متوسط قوی

8.00 بلوند روشن قوی پادینا

۸.۰۰ بلوند روشن قوی

9.00 بلوند خیلی روشن قوی پادینا

۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۰۰ قهوه ایی متوسط قوی
۵.۰۰ قهوه ایی روشن قوی
۶.۰۰ بلوند تیره قوی
۷.۰۰ بلوند متوسط قوی
۸.۰۰ بلوند روشن قوی
۹.۰۰ بلوند خیلی روشن قوی

سری رنگ موی دودی پادینا

1.1 C1 مشکی پر کلاغی پادینا

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی

3.1 C2 قهوه ایی دودی تیره پادینا

۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره

4.1 C3 قهوه ایی دودی متوسط پادینا

۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط

5.1 C4 قهوه ایی دودی روشن پادینا

۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن

6.1 C5 بلوند دودی تیره پادینا

۶.۱ C5 بلوند دودی تیره

7.1 C6 بلوند دودی متوسط پادینا

۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط

8.1 C7 بلوند دودی روشن پادینا

۸.۱ C7 بلوند دودی روشن

9.1 C8 بلوند دودی خیلی روشن پادینا

۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن

10.1 C9 بلوند نقره ایی پادینا

۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی

11.1 C10 بلوند نقره ایی پلاتینه پادینا

۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱.۱ C1 مشکی پر کلاغی
۳.۱ C2 قهوه ایی دودی تیره
۴.۱ C3 قهوه ایی دودی متوسط
۵.۱ C4 قهوه ایی دودی روشن
۶.۱ C5 بلوند دودی تیره
۷.۱ C6 بلوند دودی متوسط
۸.۱ C7 بلوند دودی روشن
۹.۱ C8 بلوند دودی خیلی روشن
۱۰.۱ C9 بلوند نقره ایی
۱۱.۱ C10 بلوند نقره ایی پلاتینه

سری رنگ موی زیتونی پادینا

3.2 M2 قهوه ایی زیتونی تیره پادینا

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره

4.2 M3 قهوه ایی زیتونی متوسط پادینا

۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط

5.2 M4 قهوه ایی زیتونی روشن پادینا

۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن

6.2 M5 بلوند زیتونی تیره پادینا

۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره

7.2 M6 بلوند زیتونی متوسط پادینا

۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط

8.2 M7 بلوند زیتونی روشن پادینا

۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن

9.2 M8 بلوند زیتونی خیلی روشن پادینا

۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن

11.2 M10 بلوند زیتونی پلاتینه پادینا

۱۱.۲ M10 بلوند زیتونی پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۲ M2 قهوه ایی زیتونی تیره
۴.۲ M3 قهوه ایی زیتونی متوسط
۵.۲ M4 قهوه ایی زیتونی روشن
۶.۲ M5 بلوند زیتونی تیره
۷.۲ M6 بلوند زیتونی متوسط
۸.۲ M7 بلوند زیتونی روشن
۹.۲ M8 بلوند زیتونی خیلی روشن
۱۱.۲ M10 بلوند زیتونی پلاتینه

سری رنگ موی طلایی پادینا

4.3 G3 قهوه ایی طلایی پادینا

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی

5.3 G4 قهوه ایی طلایی روشن پادینا

۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن

6.3 G5 بلوند طلایی تیره پادینا

۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره

7.3 G6 بلوند طلایی متوسط پادینا

۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط

8.3 G7 بلوند طلایی روشن پادینا

۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن

9.3 G8 بلوند طلایی خیلی روشن پادینا

۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن

11.3 G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن پادینا

۱۱.۳ G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۳ G3 قهوه ایی طلایی
۵.۳ G4 قهوه ایی طلایی روشن
۶.۳ G5 بلوند طلایی تیره
۷.۳ G6 بلوند طلایی متوسط
۸.۳ G7 بلوند طلایی روشن
۹.۳ G8 بلوند طلایی خیلی روشن
۱۱.۳ G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

سری رنگ موی بژ پادینا

7.8 بلوند بژ متوسط پادینا

۷.۸ بلوند بژ متوسط

8.8 بلوند بژ روشن پادینا

۸.۸ بلوند بژ روشن

9.8 بلوند بژ خیلی روشن پادینا

۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۷.۸ بلوند بژ متوسط
۸.۸ بلوند بژ روشن
۹.۸ بلوند بژ خیلی روشن

سری رنگ موی خاکستری پادینا

A5 بلوند خاکستری تیره پادینا

A5 بلوند خاکستری تیره

A6 بلوند خاکستری متوسط پادینا

A6 بلوند خاکستری متوسط

A7 بلوند خاکستری روشن پادینا

A7 بلوند خاکستری روشن

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن پادینا

A8 بلوند خاکستری خیلی روشن

A10 بلوند خاکستری پلاتینه پادینا

A10 بلوند خاکستری پلاتینه

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

A5 بلوند خاکستری تیره
A6 بلوند خاکستری متوسط
A7 بلوند خاکستری روشن
A8 بلوند خاکستری خیلی روشن
A10 بلوند خاکستری پلاتینه

سری رنگ موی شکلاتی پادینا

3.77 W2 قهوه ایی شکلاتی پادینا

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی

4.77 W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط پادینا

۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط

5.77 W4 قهوه ایی شکلاتی روشن پادینا

۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن

6.77 W5 بلوند شکلاتی تیره پادینا

۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره

7.77 W6 بلوند شکلاتی متوسط پادینا

۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۳.۷۷ W2 قهوه ایی شکلاتی
۴.۷۷ W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط
۵.۷۷ W4 قهوه ایی شکلاتی روشن
۶.۷۷ W5 بلوند شکلاتی تیره
۷.۷۷ W6 بلوند شکلاتی متوسط

سری رنگ موی مسی پادینا

5.4 K4 قهوه ایی مسی روشن پادینا

۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن

6.4 K5 بلوند مسی تیره پادینا

۶.۴ K5 بلوند مسی تیره

7.4 K6 بلوند مسی متوسط پادینا

۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴ K4 قهوه ایی مسی روشن
۶.۴ K5 بلوند مسی تیره
۷.۴ K6 بلوند مسی متوسط

سری رنگ موی فندقی پادینا

6.734 فندقی تیره پادینا

۶.۷۳۴ فندقی تیره

8.734 فندقی روشن پادینا

۸.۷۳۴ فندقی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۷۳۴ فندقی تیره
۸.۷۳۴ فندقی روشن

سری رنگ موی چای پادینا

5.735 TE4 چای دارچینی پادینا

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی

7.732 TE6 چای سرد پادینا

۷.۷۳۲ TE6 چای سرد

8.730 TE7 چای عسلی پادینا

۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۳۵ TE4 چای دارچینی
۷.۷۳۲ TE6 چای سرد
۸.۷۳۰ TE7 چای عسلی

سری رنگ موی شرابی پادینا

5.66 V2 بادمجانی پادینا

۵.۶۶ V2 بادمجانی

4.6 V5 شرابی متوسط پادینا

۴.۶ V5 شرابی متوسط

5.6 V6 شرابی روشن پادینا

۵.۶ V6 شرابی روشن

5.65 RV4 انگوری تیره پادینا

۵.۶۵ RV4 انگوری تیره

6.65 RV6 انگوری متوسط پادینا

۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۶۶ V2 بادمجانی
۴.۶ V5 شرابی متوسط
۵.۶ V6 شرابی روشن
۵.۶۵ RV4 انگوری تیره
۶.۶۵ RV6 انگوری متوسط

سری رنگ موی آلبالویی پادینا

5.55 آلبالویی تیره پادینا

۵.۵۵ آلبالویی تیره

6.55 آلبالویی پادینا

۶.۵۵ آلبالویی

7.55 آلبالویی روشن پادینا

۷.۵۵ آلبالویی روشن

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۵۵ آلبالویی تیره
۶.۵۵ آلبالویی
۷.۵۵ آلبالویی روشن

سری رنگ موی تنباکویی پادینا

5.76 T4 تنباکویی تیره پادینا

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره

8.76 T7 تنباکویی روشن پادینا

۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن

T10 پیازی پادینا

T10 پیازی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۷۶ T4 تنباکویی تیره
۸.۷۶ T7 تنباکویی روشن
T10 پیازی

سری رنگ موی بلوطی قرمز پادینا

4.62 بلوطی قرمز تیره پادینا

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره

5.62 بلوطی قرمز پادینا

۵.۶۲ بلوطی قرمز

6.64 بلوند بلوطی تیره پادینا

۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۴.۶۲ بلوطی قرمز تیره
۵.۶۲ بلوطی قرمز
۶.۶۴ بلوند بلوطی تیره

سری رنگ موی عسلی پادینا

6.34 H5 عسلی متوسط پادینا

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط

8.34 H7 عسلی روشن پادینا

۸.۳۴ H7 عسلی روشن

H10 عسلی پادینا

H10 عسلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۶.۳۴ H5 عسلی متوسط
۸.۳۴ H7 عسلی روشن
H10 عسلی

سری رنگ موی نسکافه ای پادینا

5.47 قهوه ایی نسکافه ایی روشن پادینا

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن

6.47 بلوند نسکافه ایی تیره پادینا

۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره

7.47 NS6 کاراملی پادینا

۷.۴۷ NS6 کاراملی

TE9 وانیلی پادینا

TE9 وانیلی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۴۷ قهوه ایی نسکافه ایی روشن
۶.۴۷ بلوند نسکافه ایی تیره
۷.۴۷ NS6 کاراملی
TE9 وانیلی

سری رنگ موی ترکیبی پادینا

5.762 دارچینی پادینا

۵.۷۶۲ دارچینی

8.341 عسلی سرد پادینا

۸.۳۴۱ عسلی سرد

7.13 S6 شنی صحرایی پادینا

۷.۱۳ S6 شنی صحرایی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:


۵.۷۶۲ دارچینی
۸.۳۴۱ عسلی سرد
۷.۱۳ S6 شنی صحرایی

سری رنگ موی هایلایت پادینا

12.0 سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی پادینا

۱۲.۰ سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی

12.1 سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی پادینا

۱۲.۱ سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی

12.3 سوپر پلاتین طلایی_سان لایت پادینا

۱۲.۳ سوپر پلاتین طلایی_سان لایت

12.8 سوپر پلاتین بژ_عروسکی پادینا

۱۲.۸ سوپر پلاتین بژ_عروسکی

12.9 سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی پادینا

۱۲.۹ سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی

12.10 کرم استخوانی پادینا

۱۲.۱۰ کرم استخوانی

12.21 زیتونی قطبی پادینا

۱۲.۲۱ زیتونی قطبی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۱۲.۰ سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی
۱۲.۱ سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی
۱۲.۳ سوپر پلاتین طلایی_سان لایت
۱۲.۸ سوپر پلاتین بژ_عروسکی
۱۲.۹ سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی
۱۲.۱۰ کرم استخوانی
۱۲.۲۱ زیتونی قطبی

سری رنگ موی روشن کننده پادینا

90.00 یخی پادینا

۹۰.۰۰ یخی

90.000 13.0 سوپر یخی پادینا

۹۰.۰۰۰ ۱۳.۰ سوپر یخی

0.00 E20 روشن کننده پادینا

۰.۰۰ E20 روشن کننده

90.01 نقره ایی پادینا

۹۰.۰۱ نقره ایی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۹۰.۰۰ یخی
۹۰.۰۰۰ ۱۳.۰ سوپر یخی
۰.۰۰ E20 روشن کننده
۹۰.۰۱ نقره ایی

سری رنگ موی PN پادینا

PN.1 پلاتینه هالوژنی

PN.2 یخی سوئدی

PN.3 طلایی درباری

PN.4 کنفی

PN.5 گندمی

PN.6 هاوانا

PN.7 کاپوچینو

PN.8 قهوه ایی مدیترانه ایی

PN.9 سولاری

PN.10 قرمز آتشین

PN.11 آلوی بلوطی

PN.12 می فام

PN.13 سرمه ایی کبالتی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

PN.1 پلاتینه هالوژنی
PN.2 یخی سوئدی
PN.3 طلایی درباری
PN.4 کنفی
PN.5 گندمی
PN.6 هاوانا
PN.7 کاپوچینو
PN.8 قهوه ایی مدیترانه ایی
PN.9 سولاری
PN.10 قرمز آتشین
PN.11 آلوی بلوطی
PN.12 می فام
PN.13 سرمه ایی کبالتی

سری رنگ موی فانتزی پادینا

آبی

صورتی

قرمز

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

آبی
صورتی
قرمز

سری رنگ موی جدید پادینا

5.562 پیچک جنگل _ گوجه ای پادینا

۵.۵۶۲ پیچک جنگل _ گوجه ای

9.81 بلوند اروپایی پادینا

۹.۸۱ بلوند اروپایی

12.00 طلایی ناب _بلوند آفتابی پادینا

۱۲.۰۰ طلایی ناب _بلوند آفتابی

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

۵.۵۶۲ پیچک جنگل _ گوجه ای
۹.۸۱ بلوند اروپایی
۱۲.۰۰ طلایی ناب _بلوند آفتابی

سری واریاسیون پادینا

E11 0.11 دودی

۰.۶۶ E12 بنفش

۰.۱۰ E13 نقره ایی _ضد زردی

۰.۱۱۱ E14 آبی

۰.۳۳ E15 طلایی

۰.۵۵ E16 قرمز

۰.۲۲ E17 سبز_ضد قرمزی

۰.۰۰ E20 روشن کننده

توضیحات و معرفی این سری رنگ

لیست رنگ های این سری:

E11 0.11 دودی
۰.۶۶ E12 بنفش
۰.۱۰ E13 نقره ایی _ضد زردی
۰.۱۱۱ E14 آبی
۰.۳۳ E15 طلایی
۰.۵۵ E16 قرمز
۰.۲۲ E17 سبز_ضد قرمزی
۰.۰۰ E20 روشن کننده