کاتالوگ رنگ موی بدون آمونیاک مارال فیوژن کالر

      فایل صوتی آموزش کاتالوگ خوانی     ۹.۵۰۶ کره عسلی ۸.۷۱۸ بیسکوییتی ۸.۵۱۸ کنجدی ۵.۷۵۳ زنجبیلی ۷.۵۷۳ گندمی ۷.۶۷۰ قرمز درخشان ۷.۷۰۶ بلوند پرتقالی ۵.۶۹۹ رد ولوت ۶.۹۶۵ تمشکی ۶.۹۶۹ مرلوت ۹.۵۹۱ رز گلد ۸.۰۲۷ هلویی ۷.۹۱۶ کوارتز صورتی ۸.۶۲۱ صورتی مات ۵.۹۹۱ ارغوانی پاستل ۶.۱۰۹ یاس بنفش ۵.۰۰ قهوه ای روشن […]